Thema Heideoptocht 2015

optocht 2015 optocht 2

Heideoptocht 2015 heeft het thema The 80’s

Het thema voor de Heideoptocht 2015 is bekend: The 80’s! Het thema sluit aan bij het 80-jarig jubileum dat de Heideweek dit jaar viert. Reden te meer om er een knallend feest van te maken! De Commissie Heideoptocht roept dan ook iedereen op om deel te nemen aan de optocht. Buurten, wijken, verenigingen en goede doelen: iedereen is welkom!
Deelname aan de Heideoptocht is gratis. Aan bedrijven die geen sponsor zijn van de Heideweek wordt een kleine vergoeding gevraagd.

Al jarenlang trekt de Heideoptocht duizenden bezoekers. De Commissie Heideoptocht hoopt op veel deelname vanuit buurten, wijken, verenigingen en goede doelen. Stichting Idee en Uitvoering draagt dergelijke initiatieven een warm hart toe en stelt daarom een financiële vergoeding ter beschikking om bij te dragen in de kosten van het maken van een praalwagen. Wij zijn enorm blij met deze samenwerking. Beide organisaties vinden het belangrijk dat Edese burgers op deze manier creatief met elkaar samenwerken. Zo zorgt deelname aan de Heideoptocht niet alleen voor ontzettend veel gezelligheid, maar inspireert hij ook om in de rest van het jaar met elkaar op te trekken.

Ook voor bedrijven is deelname een mooie manier om zich te profileren. Hier is meer informatie te vinden over het aanmelden, de spelregels en over de vergoeding van de Stichting Idee in Uitvoering. We kijken nu al uit naar een feestelijke Heideoptocht!